• Bạn đã thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  iPad 3

  iPad 3

  16GB: 7,299,000 đ

  32GB: 7,599,000 đ

  64GB: 8,099,000 đ

  Máy mới 98 – 99%

  Khuyến mại

  Dán màn hình

  4.200.000