• You've just added this product to the cart:

  iPad mini 2 Rentina

  ipad mini 2
  ipad mini 2ipad mini 2_a

  iPad mini 2 Rentina

  Mới 100%
   Màu đen 32GB 5.488.000 đ
  ✓ Màu đen 64GB 6.488.000 đ
  ✓ Màu trắng 32GB 5.488.000 đ
  ✓ Màu trắng 64GB 6.488.000 đ
  Khuyến mãi miếng dán  màn hình
  Bảo hành 12 tháng lỗi 1 đổi 1
  5.500.000
 • You've just added this product to the cart:

  iPad mini 64G

  ipad mini 64GB
  ipad mini 64GB

  iPad mini 64G

  màu đen 4.500.000 VNĐ

  màu trắng 4.600.000 VNĐ

  mới 99%
  Khuyến mại
  Dán màn hình
  4.500.000